Blog

Monday, 05 November 2018 11:21 Written by
Published in Blog

Altijd dankbaar !?

De boodschap van Paulus voor moderne westerse Christenen

We staan aan het begin van de tweede zendingsreis van Paulus, samen met Silas en Timoteüs. Handelingen 16:9 beschrijft Paulus zijn nachtgezicht, een visioen over een man uit Macedonië. Deze man roept hen toe: ‘kom over naar Macedonië en help ons’. In Troas op de grens van Azië en Europa draagt de Geest hen op het evangelie in Europa te brengen.

Daar kreeg ​Paulus​ ’s nachts een ​visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: ‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!(handelingen 16 vers 9)

Paulus en zijn metgezellen luisteren naar de man uit Macedonië en daarmee naar de stem van de Geest van Jezus. Zij maken de oversteek en via Neapolis naar Filippi, waar Paulus en Silas (Silvanus) in de gevangenis belanden omdat ze een waarzeggende geest het zwijgen hadden opgelegd en aangeklaagd werden door de eigenaren van deze waarzeggende vrouw.  Vrijgekomen reisden zij door naar Amfipolis en daarna komen zij in Tesselonica, de hoofdstad van Macedonië. Ook daar werden zij beschuldigd van het brengen van een opruiende leer; zij toonden aan uit de schriften dat de messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. Deze messias, zo zei Paulus, is Jezus die ik u nu verkondig. (Hand.17:3). Paulus en Silas moesten nog diezelfde nacht vluchten, en werden door de leerlingen die zij in Tesselonica gemaakt hadden, verder op weg geholpen Europa in.. naar Berea.

De mannen die geroepen hadden ‘kom over en help ons’, waren geholpen met het evangelie. En zij konden op hun beurt het evangelie helpen, verder Europa in. In Tesselonica is door Paulus, Silvanus en Timotheüs een gemeente gesticht, je zou kunnen zeggen de bakermat van het evangelie in Europa.

En later schrijven deze drie mannen een brieven aan deze gemeente.
Deze gemeente die zij zo goed kenden, in een stad die zij ook goed kenden:
Tesselonica,
 • De trotse hoofdstad en havenstad van Macedonië.
 • Een stad met een vijandige Joodse gemeenschap die het evangelie verwierp.
 • Een stad die er niet voor terugdeinsde Jason de leider en huisvester van de gemeente voor het gerecht te slepen.
De gemeente
 • Een kleine groep uit Joden en Grieken, met enkele voorname vrouwen.
 • Een arme gemeente die ondanks dat toch vrijgevig was.
 • Een gemeente die belaagd werd door twijfel en dwaalleer
  • hebben we nog een opstand van de doden te verwachten?
  • het Rijk van God is toch al aangebroken, dus waarom nog werken en niet gewoon wachten?
  • als je met je geest geloofd en verlost bent maakt het toch niet meer uit wat je met je lijf doet: feesten en overspel.
In de stad van de man die riep; help ons
 • Help ons in deze boze vijandige stad
 • Help ons in deze verdeelde en dwalende gemeente
 • Help ons, wij willen gemeente van Jezus zijn, wij willen het evangelie leven
Deze hulpvraag van moderne westerse christenen wordt door het trio Paulus, Silvanus en Timotheüs beantwoord in een brief. Een brief met bemoediging en terechtwijzing, een brief die afsluit met apostolische adviezen. Adviezen als antwoord op de vraag om hulp: hoe te leven in een moderne goddeloze omgeving. Hoe te leven als christen in de minderheid.
Hoe houd je het vol? Dat zegt Paulus in en paar korte adviezen (1 Tessalonicenzen 5:18)
 
Wees altijd verheugd,
bid​ onophoudelijk,
dank God onder alle omstandigheden,
want dat is wat hij van u, die één bent met ​Christus​ Jezus, verlangt.
 
Dank God onder alle omstandigheden.
 
Dankbaarheid en dankzegging bepalen onze relatie met God.
Dankbaarheid en dankzegging zijn het antwoord op het evangelie: Jezus is Heer
 
Paulus en Silas hadden het ervaren in de gevangenis in Filippi. Hun bidden en lofliederen veroorzaakten een aardbeving die hun boeien braken. Zij hadden het ervaren en gaven het door: dank God onder alle omstandigheden. De God die alles doet meewerken ten goede moet onder alle omstandigheden gedankt worden.
 
En dat is ook de opdracht voor ons, moderne westerse christenen in een vijandige omgeving:
dank God onder alle omstandigheden.
Laten we dat doen!
 
Maar is dat niet ingewikkeld of zelfs onmogelijk. Er is vaak van alles aan de hand in je leven; ziekte, armoede, geweld, misbruik... Kun je dan God danken?
Misschien helpt het om te weten dat het woord dat hier gebruikt voor dankbaarheid wordt in het Grieks: eucharisteō is. Hierin herken je het woord: eucharistie.
Dat is de naam die de katholieke traditie heeft gegeven aan 'de maaltijd van de Heer', de viering van het avondmaal. Dan wordt gevierd dat God ons niet met ons kwaad laat zitten, dat Hij ons niet aan ons lot overlaat. We vieren dan dat Jezus ons te kort schieten ten opzichte van God op zich neemt. We vieren dan dat we 'er weer mogen zijn' in Gods ogen. En dat vieren is een feest, dat weten stemt tot dankbaarheid! En dankbaar zijn voor deze daad van Jezus, van God zelf, hoeft niet afhankelijk te zijn van onze persoonlijke omstandigheden op dit moment.
Dat mag een troost zijn voor ons, zo wordt het mogelijk om God onder alle omstandigheden te danken.
Hij is het waard en er is dus reden genoeg!
 
Arco van Bergen

Supporter van Eunike

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.