Blog

November 05, 2018
Published in Blog

Altijd dankbaar !?

De boodschap van Paulus voor moderne westerse Christenen

We staan aan het begin van de tweede zendingsreis van Paulus, samen met Silas en Timoteüs. Handelingen 16:9 beschrijft Paulus zijn nachtgezicht, een visioen over een man uit Macedonië. Deze man roept hen toe: ‘kom over naar Macedonië en help ons’. In Troas op de grens van Azië en Europa draagt de Geest hen op het evangelie in Europa te brengen.